Tác phẩm đoạt giải

"Luyện thép" trong lòng biển
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B.


Tác phẩm:  "Luyện thép" trong lòng biển


 

 

Tác phẩm đoạt giải khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất