• THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ EMAIL

  Cơ quan Thường trực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ email liên hệ từ ngày 10-8-2022 như sau: E-mail mới: bualiemvang@btctw.dcs.vn.

 • Vĩnh Phúc tích cực triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2022

  Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai hưởng ứng với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Do vậy, Giải Búa liềm vàng năm 2022 đã và đang được đội ngũ phóng viên, nhà báo chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng sôi nổ, tích cực, xem đây là việc làm thiết thực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

 • Dấu ấn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

  Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng của báo chí nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với một số nhà báo về điểm nhấn trong tuyên truyền công tác xây dựng Đảng.

 • Thái Bình tích cực triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

 • Quảng Trị triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018

  Ban Tổ chức cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp (ảnh).

 • Chi hội nhà báo Báo Quảng Trị hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

  Ngày 21-7-2017, Ban thư ký Chi hội nhà báo Báo Quảng Trị tổ chức lễ phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”. Tham dự lễ có đồng chí Trương Đức Minh Tứ, TUV, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị.

 • Thanh Hóa triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ 2 - năm 2017

  Ngày 17-6-2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Giải Búa liềm vàng” lần thứ hai - năm 2017. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa dự và chỉ đạo hội nghị. 

 • Phương pháp phân tích thực tiễn trong “Đường cách mệnh”

  Đường cách mệnh là một trong những tác phẩm lớn trong di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðồng thời là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam. Thông qua phương pháp phân tích thực tiễn, Đường cách mệnh đã giải quyết những vấn đề rất cơ bản của cách mạng nước ta từ mục tiêu đến lực lượng tham gia, giai cấp lãnh đạo, phương pháp, phương châm tiến hành cách mạng. 90 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị và ý nghĩa to lớn của tác phẩm vẫn đang tiếp tục soi sáng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

 • Nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến và vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu nhiệm vụ của báo chí và trách nhiệm của nhà báo trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là một phương pháp hiệu quả để phát huy chức năng của báo chí như lãnh tụ Lê-nin đã nói là: “Tờ báo không phải chỉ là người tuyên truyền tập thể và người cổ động tập thể mà lại còn là người tổ chức tập thể nữa”

1

Mới nhất

Xem nhiều nhất