Thứ Hai, 13/7/2020

Tác phẩm đoạt giải

Phóng sự ảnh: Cộng đồng sẻ chia, chung tay trong hoạn nạn