Thái Bình tích cực triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/BTCTW, ngày 14-3-2018, Kế hoạch số 131-KH/BTCTW, ngày 19-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 gắn với triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III; ngày 04-5-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.


 

Đến nay, việc tổ chức Giải Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được triển khai tới các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và Hội Nhà báo tỉnh; đã có 10 tác phẩm gửi tham gia dự thi gửi về Ban tổ chức Giải cấp Trung ương (huyện Quỳnh Phụ 6 bài, huyện Hưng Hà 3 bài, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 01 bài), 20 tác phẩm đang trong quá trình hoàn thiện. 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Giải Búa liềm vàng lần thứ III trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy công văn đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, nhân viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân viết bài tham gia Giải; đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các tác phẩm tham gia dự thi và các tác phẩm đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ III.
Ngọc ThảoBan Tổ chức Trung ương

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Mới nhất

Xem nhiều nhất