Dấu ấn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

Phóng viên: Thưa nhà báo Lê Hải, với cương vị là Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Điện tử Tạp chí Cộng sản, đồng chí nhận định như thế nào về vai trò của công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay?

Nhà báo Lê Hải: Đại hội XII của Đảng đã tiếp tục khẳng định “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Xuất phát từ vị trí, vai trò của Đảng trong chỉnh thể hệ thống chính trị, đặt ra yêu cầu tất yếu về tầm quan trọng của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách...”. Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là yêu cầu khách quan, nhu cầu tự thân, quy luật sống còn, việc làm thường xuyên để Đảng ta không ngừng tự hoàn thiện, vươn lên, hội tụ đủ phẩm chất và năng lực cầm quyền trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao, phức tạp của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Để đẩy mạnh việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng đóng vai trò hết sức quan trọng. Công tác tư tưởng bao giờ cũng phải đi trước mở đường, nên công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng cũng cần tiên phong, thường xuyên, qua đó kịp thời đưa những chủ trương, đường lối của Đảng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân; truyền bá, hướng dẫn, giáo dục về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; nhân rộng các mô hình, gương người tốt, việc tốt; phê phán các thói hư, tật xấu, tiêu cực, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng… Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, “xây” và “chống” là hai mặt gắn bó hữu cơ. Cùng với “xây”, công tác xây dựng Đảng không thể tách rời với “chống” những thói hư tật xấu trong chính nội bộ ta và chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong các “binh chủng” thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng rất cần những ngọn cờ tiên phong như các tạp chí của Đảng (Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Kiểm tra…). Trong đó, cần lấy việc nâng cao chất lượng bài viết làm yếu tố sống còn, đồng thời cần gia tăng “hiệp đồng tác chiến” giữa các cơ quan báo chí để lan tỏa và nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 

Phóng viên: Thưa nhà báo Phương Quyên, theo đồng chí điểm nhấn trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng thời gian qua là gì?

Nhà báo Phương Quyên (Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân): Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Nhiệm kỳ Đại hội XII, Báo Nhân Dân đã luôn đồng hành cùng các cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về cuộc đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo Nhân Dân tích cực, chủ động đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, vừa bám sát tôn chỉ, mục đích, các vấn đề quan trọng trong chủ trương, đường lối của Đảng, vừa sâu sát thực tế, phản ánh những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm như công tác cán bộ, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên, tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên; phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các TCCSĐ ở địa phương, đơn vị, từ đó không ngừng khẳng định vị thế và vai trò là ngọn cờ đầu trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Dễ dàng nhận thấy, dấu ấn trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng của các cơ quan báo chí thời gian qua chính là tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Bước sang năm thứ V, Giải Búa liềm vàng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp ủy đảng. Đây là giải báo chí hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với đội ngũ những người làm báo viết về xây dựng Đảng, đồng hành cùng những người làm báo, tiếp thêm khí thế mới, tạo động lực mới, sáng tạo mới trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan báo chí; đồng thời tạo động lực để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện truyền thông.

Phóng viên: Thưa nhà báo Hạnh Châu, là một cây bút tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng, đồng chí có gì cảm nhận về giải thưởng qua 4 mùa giải?

Nhà báo Hạnh Châu (Báo An Giang): May mắn cho tôi là được đồng hành cùng Giải từ những năm đầu tiên và cũng thật vinh dự khi bản thân 2 lần đoạt giải (Giải Khuyến khích năm 2016 và Giải C năm 2018). Trong tôi luôn trào lên niềm vinh dự và tự hào khi là một người con miền Nam được ra Hà Nội tham dự lễ trao giải đúng vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2). Chính điều đặc biệt này của giải thưởng hằng năm khiến bản thân tôi luôn đặt cho mình một trách nhiệm to lớn đó là phải luôn nỗ lực, học hỏi để tiếp tục sáng tác những tác phẩm về xây dựng Đảng thật sự chất lượng, mang hơi thở của cuộc sống.

Công tác tổ chức Giải mỗi năm đều có đổi mới, bài bản và chuyên nghiệp với số lượng và chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao, điều đó thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị và đội ngũ những người làm báo. Đó cũng là dấu ấn thành công của mỗi mùa giải. Đồng thời, mỗi lần Giải được tổ chức cũng là dịp để Đảng, Nhà nước cùng nhìn lại công tác xây dựng Đảng và ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ báo chí một lòng son sắt theo Đảng, theo cách mạng.

Các tác phẩm dự Giải đều là kết tinh đứa con tinh thần của các cán bộ, phóng viên, nhà báo trong việc phản ánh sinh động về công tác xây dựng Đảng. Vì thế, chất lượng của Giải ngày càng có chiều sâu, hài hòa giữa “xây” và “chống”, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh và củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Nhiều tác giả đã công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Một số tác phẩm đã phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Điều này cho thấy, Giải Búa liềm vàng đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phóng viên: Vậy các đồng chí nhận định như thế nào về vị thế, vai trò của Tạp chí Xây dựng Đảng trong vai trò là Cơ quan thường trực của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và rộng hơn là tạp chí chuyên sâu về công tác tổ chức xây dựng Đảng?

Nhà báo Lê Hải: Cũng rất vinh dự và tự hào khi đoạt Giải A Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 với tác phẩm “Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội”. Tôi nhận thấy, qua 4 mùa giải được triển khai, bước sang mùa thứ V, Giải Búa liềm vàng đã khẳng định được đây là giải báo chí có thương hiệu, tầm ảnh hưởng, vị thế lớn bậc nhất trong các giải báo chí cùng với Giải báo chí quốc gia, là giải báo chí có ý nghĩa chính trị nhất hiện nay.

Với tư cách Cơ quan Thường trực, Tạp chí Xây dựng Đảng có đóng góp rất quan trọng cho uy tín và thành công của Giải. Công việc tổ chức Giải được Tạp chí tham mưu và tiến hành ngày càng bài bản, nhuần nhuyễn, cùng với việc chất lượng Tạp chí ngày càng được nâng lên đã góp phần ngày càng khẳng định uy tín của một tạp chí hàng đầu nghiên cứu, hướng dẫn, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và trưởng thành của Tạp chí.

Nhà báo Phương Quyên: Với vai trò là cơ quan báo chí thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Xây dựng Đảng đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng với những đổi mới, nâng cao chất lượng tờ tạp chí.

Đặc biệt, Tạp chí Xây dựng Đảng với tư cách là Cơ quan Thường trực Giải đã đồng hành cùng các cơ quan báo chí ở Trung ương bước sang năm thứ V của mùa Giải Búa liềm vàng. Tạp chí đã tạo được ấn tượng đối với người làm báo nước ta ở sự chia sẻ, nhiệt thành và trách nhiệm. Là đơn vị “hai vai”, vừa phải nắm vững chủ trương, đường lối, nội dung và kế hoạch công tác tổ chức xây dựng Đảng, vừa phải bám sát thực tế, phản ánh sinh động công tác tổ chức xây dựng Đảng qua các tác phẩm báo chí. Việc thực hiện nhuần nhuyễn “hai vai” này của anh chị em cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã góp phần vào thành công của các mùa giải.

Nhà báo Hạnh Châu: Trong vai trò chuyên môn, Tạp chí Xây dựng Đảng đã góp phần truyền đạt đường lối, chính sách của Trung ương Đảng và chủ trương, kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tạp chí còn hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cơ quan tổ chức các cấp ủy và các cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Tạp chí với tư cách là Cơ quan Thường trực, luôn đồng hành cùng các tác giả trong 4 mùa Giải Búa liềm vàng, công tác tổ chức mỗi năm đều có nhiều điểm mới; phạm vi tác phẩm mở rộng hơn và số lượng, cơ cấu giải tiếp tục tăng lên; mở rộng thêm đối tượng tham gia là kiều bào ta ở nước ngoài; khuyến khích tác giả trẻ tuổi và cao tuổi tham gia. Giải đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở các bộ, ngành, cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương. Điều này đã khẳng định bước đi và sự phát triển, đổi mới không ngừng của Tạp chí trong vai trò là Cơ quan Thường trực của Giải cũng như trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Phóng viên: Xin cảm ơn các nhà báo về cuộc trao đổi này. Xin kính chúc các nhà báo sức khỏe, thêm yêu nghề, hăng say với nghề!

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Mới nhất

Xem nhiều nhất