Quảng Trị triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018

Giải Búa liềm vàng năm 2018 được phát động nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng, thực hiện tốt phương châm lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực. Để cuộc thi đạt chất lượng và hiệu quả cao, Ban tổ chức đã đưa ra những gợi ý nội dung đề tài, trong đó định hướng chung là tập trung khai thác các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo của tỉnh Quảng Trị và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

 

 

Xác định đề tài viết về xây dựng Đảng là đề tài “khô” và “khó” vì thế trong lần tổ chức này, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ định hướng nội dung đề tài trong việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, nhất là các chủ trương công tác lớn đang triển khai trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác Tổ chức, Tuyên giáo, Kiểm tra, Dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng cho đội ngũ phóng viên, người làm báo được tiếp cận một cách cụ thể để có được những tác phẩm xuất sắc viết về xây dựng Đảng.

 

Cụ thể, định hướng các nội dung liên quan đến thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; thực hiện các Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị, xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước…

 

Tham gia góp ý về kế hoạch tổ chức cuộc thi, các thành viên đề xuất Ban tổ chức nên đề ra quy chế chấm giải cụ thể, bổ sung hai đơn vị Báo Quảng Trị và Đài PTTH tỉnh vào danh sách Ban tổ chức cuộc thi, tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc thi để thu hút đông đảo đối tượng tham gia.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tiếp thu các ý kiến của các thành viên thống nhất với các nội dung chính mà Ban tổ chức dự thảo kế hoạch và đưa ra bàn bạc tại cuộc họp. Ban tổ chức sẽ hoàn chỉnh các nội dung để trình Thường trực Tỉnh ủy quyết định để phổ biến trong hội nghị giao ban báo chí sắp tới.

 

Thanh Trúc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Mới nhất

Xem nhiều nhất