Tác phẩm đoạt giải

Đẩy lùi suy thoái trong Đảng

Đẩy lùi suy thoái trong Đảng

Theo ông Nguyễn Đức Hà, Thành viên Tổ biên tập Đề án Nghị quyết Trung ương 4, đây coi như là một tấm gương để cho tất cả cán bộ đảng viên soi vào mình, xem mình có biểu hiện suy thoái không?

PGS. TS. Đào Duy Quát, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương nhận định: "Việc đưa được ra những biểu hiện để nhận diện này đã thể hiện ý chí chính trị rất cao của Ban Chấp hành Trung ương, để kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và tự diễn biến, tự chuyển hóa".

Cùng với nhận diện, trong Nghị quyết, Trung ương cũng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái và  tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, với phương châm coi "xây là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài", "chống là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết, trước mắt".

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: "Muốn xây thì phải chống, có chống tốt thì mới xây được".

Lần đầu tiên cán bộ cấp cao của Đảng bị cách chức và được thông báo công khai. Theo quyết định của Ban Bí thư, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 Vũ Huy Hoàng đã bị cách chức Bí thư Ban cán sự đảng trong giai đoạn này. Hình thức kỷ luật này được cho là nặng hơn so với mức đề nghị trước đó của Ủy bản Kiểm tra Trung ương.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Hương nhận định: "Ban Bí thư kết luận như vậy là sáng suốt, đúng người đúng tội".

Còn theo ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng: "Không có khái niệm "hạ cánh an toàn" vì mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về chính những việc làm của mình. Việc làm nghiêm khắc như vậy sẽ khiến những người đang hành xử ở cương vị của mình sẽ phải tự cảnh giác, tự uốn nắn mình và tự làm cho lý lịch nghề nghiệp của mình trong sạch".


Tác phẩm đoạt giải khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất