Tác phẩm đoạt giải

Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

LTS: Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp. Thời gian qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác này. Hiện nay, bối cảnh mới đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải chủ động, vào cuộc quyết liệt, kiên trì, bền bỉ để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.

Cùng phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tìm hiểu vấn đề này qua loạt bài: Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã đạt được một số kết quả quan trọng với những dấu ấn nổi bật. Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí tuyên truyền với vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của Nhân dân. Báo chí đã phản ánh kịp thời, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được, nhất là sau hơn 35 năm đổi mới; phản ánh chân thực thực tiễn sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Báo chí đã thực sự là tuyến đầu tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội có tính bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội.

Hiện nay, đội ngũ các nhà báo trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt những yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn đang đặt ra. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 30/11/2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí (in và điện tử), trong đó 114 báo, 116 tạp chí thực hiện hai loại hình, 557 báo và tạp chí in; 29 báo và tạp chí điện tử; 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình và 5 đơn vị hoạt động truyền hình không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng. Cả nước có khoảng 40.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí với 17.161 người được cấp thẻ nhà báo.

Sự phát triển về nhân lực, đội ngũ những người làm báo, sự ra đời của các cơ quan báo chí với đầy đủ những loại hình truyền thông đa phương tiện, hiện đại, tạo mạng lưới thông tin rộng khắp ở các vùng, miền, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời, sinh động, hấp dẫn đến với mọi tầng lớp Nhân dân.

 

Đáng chú ý, trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, mặc dù kinh tế báo chí tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, cùng với sự chi phối, cạnh tranh của các nền tảng xuyên biên giới, mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới nhưng các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ; là diễn đàn tin cậy của Nhân dân; báo chí đã chủ động, kịp thời, thông tin hiệu quả về những vấn đề lớn của đất nước, có nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhiều cơ quan báo chí đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, định hướng bằng cách xây dựng, hình thành những chuyên trang về xây dựng Đảng, phát động các giải báo chí về xây dựng Đảng, mở ra những cơ hội lớn để các nhà báo, cộng tác viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia viết bài, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức với công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đặc biệt từ khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các cơ quan báo chí lại càng vào cuộc với tinh thần xung kích, đi đầu. Nhiều cơ quan báo chí đã lập một nhóm phóng viên theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình thời sự để đấu tranh thông tin, phản bác quan điểm sai trái, thù địch …

Để đấu tranh chống lại những thông tin xấu trên mạng xã hội, nhiều cơ quan báo, tạp chí đã mở các chuyên mục như “Bình luận-phê phán” của Báo Nhân Dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân; “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái thù địch” của Tạp chí Cộng sản; “Chống diễn biến hòa bình” của Báo Quân đội Nhân dân, VietnamPlus, Công an Nhân dân; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam… Các chuyên mục này của các báo đã đề cập nhiều nội dung đa dạng, phong phú, trong đó nổi bật là các bài phân tích, bình luận, phê phán các thông tin không đúng sự thật, bịa đặt, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; phản bác những lời nói, hành động thiếu thiện chí, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với quần chúng; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phản bác sự vu cáo về việc Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo; phê phán những quan niệm lệch lạc về phát triển kinh tế, văn hóa - văn nghệ, đạo đức lối sống, thông tin sai lệch về dịch COVID-19...

Tại Đài Truyền hình Việt Nam (THVN), Phó Trưởng Ban Thời sự Bùi Hồng Phúc cho biết, những năm qua, nhất là khi có Nghị quyết 35-NQ/TW, Đài THVN đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các tin, bài, chương trình về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mảng nội dung quan trọng này đã được Đài tổ chức tuyên truyền ngày càng bài bản với nhiều thể loại chương trình có sức nặng như hệ thống các bản tin thời sự, chuyên mục, phim tài liệu, điểm báo…; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các kênh truyền hình truyền thống cũng như trên nền tảng số và đã mang lại hiệu quả tích cực.

 

“Điểm nhấn quan trọng là từ tháng 7/2019, Đài THVN mở chuyên mục “Đối diện” chuyên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát sóng định kỳ 1 số/tháng. Kể từ khi bắt đầu phát sóng đến nay, chương trình “Đối diện” luôn được đánh giá cao về nội dung, có ảnh hưởng trong xã hội, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương. Ví dụ các chương trình: “Mặt trái của truyền thông xã hội”, “Những thủ đoạn gây bất ổn xã hội”, “Suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “Nhận diện suy thoái”,… đều là những chương trình có tính đấu tranh mạnh mẽ, mang lại hiệu quả truyền thông cao, giúp công chúng nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Vệt tuyên truyền này của chuyên mục “Đối diện” đã được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và dư luận đánh giá cao đồng thời đã vinh dự được nhận giải A giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải A giải Báo chí Quốc gia…” - Phó Trưởng Ban Thời sự Bùi Hồng Phúc thông tin.

Tại Báo Quân đội Nhân dân (QĐND), Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo cho biết, Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND đã xác định: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của Báo. Trong năm 2020, và 5 tháng đầu năm 2021, Báo đã đăng tải gần 200 bài, vệt bài chuyên sâu về phòng chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, có nhiều vệt bài được đầu tư công phu, tâm huyết, có chất lượng, tạo hiệu ứng dư luận xã hội tốt, được cấp trên và bạn đọc đánh giá cao, như: Vệt bài tuyên truyền về thành tựu 90 năm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; các bài vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc Đại hội Đảng các cấp, xuyên tạc công tác nhân sự và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phủ nhận vai trò của Quốc hội, xuyên tạc bản chất của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Phó Tổng Biên tập Báo QĐND trao đổi: Hầu hết các bài đăng tải trong hai chuyên mục “Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên báo QĐND hằng ngày sau khi đăng lại trên Báo QĐND điện tử đã thu hút hàng nghìn lượt người truy nhập, quan tâm, chia sẻ, bình luận. Nhiều cơ quan báo chí, nhiều trang thông tin tuyên giáo điện tử của các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành, đoàn thể trong cả nước đã dẫn nguồn, đăng lại toàn văn, từ đó tạo thêm sức lan tỏa rất tích cực những bài viết của hai chuyên mục này của Báo QĐND trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.  

 

Tại Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến cho biết, về chủ đề đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trung bình Báo đăng tải khoảng 20 tin, bài/tháng, 1 năm khoảng 240 tin, bài; trong đó có nhiều bài đạt chất lượng, được bạn đọc quan tâm truy cập cao, tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi. Một số bài viết đã được vinh danh tại các giải thưởng báo chí uy tín như: Giải Búa Liềm Vàng, Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng lãng phí, Giải Báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc… cùng nhiều giải thưởng của các bộ, ngành. Đáng chú ý, trong năm 2020 và 2021, đáp ứng yêu cầu tuyên tuyền gắn với sự kiện trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng tin, bài về chủ đề này có sự tăng vượt bậc với khoảng 50 tin, bài/tháng, gần 800 tin, bài được đăng tải trong năm 2020 và 6 tháng 2021.

Lấy dẫn chứng về tuyến tin định hướng, phản bác luận điệu sai trái trên Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN), đồng chí Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus cho biết, mỗi năm báo có hàng nghìn tin, bài. Trong đó, có nhiều tuyến tin được xây dựng bài bản, công phu như: Bảo vệ chủ chủ quyền biển đảo, chống diễn biến hòa bình, chống tin giả… Về tuyến tin bảo vệ chủ quyền biển đảo, VietnamPlus luôn chú trọng thông tin chính xác, nhanh nhạy, đủ liều lượng, có lợi cho cuộc đấu tranh của ta và phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Trước các động thái của phía Trung Quốc, từ động thái về truyền thông thông tin hay các hành động thực tế trong vùng khai thác dầu khí, khai thác hải sản, xây cơ sở hạ tầng tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam..., thay vì tránh đề cập, coi đó là một “vùng cấm”, VietnamPlus đã kịp thời đăng tải thông tin về những hành động sai trái, vô lối đó... đồng thời lồng ghép các thông tin tái khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển” – Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn bộc bạch.

Tại Báo Lao động, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển thông tin, từ khi có Nghị quyết 35/NQ-TW, báo Lao Động đã có trên 500 tin/ bài với các nội dung như nhận diện về những thủ đoạn của thế lực thù địch thông qua các quan điểm sai trái, thù địch. Phê phán những luận điệu sai trái của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thông tin sai sự thật, bôi nhọ thành quả của đất nước, gây chia rẽ, mất lòng tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… Đồng thời báo tăng cường thông tin tích cực, những cá nhân có hành động tốt đẹp, có tính lan toả tạo ra dòng chảy thông tin chính thống, tích cực nhằm lấy cái tốt, cái tích cực để đẩy lùi cái sai trái, xấu độc…

Có thể nói, với nhiều cách làm đa dạng, phong phú, các cơ quan báo chí đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, định hướng nhằm đấu tranh ngăn chặn, phản bác có hiệu quả từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin của Dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa./.

 

Nhiệm vụ của báo chí cách mạng là phải kịp thời thông tin phản bác những hoạt động sai trái, định hướng dư luận. Tuy nhiên, vì nhiều lí do khác nhau dẫn đến vẫn còn một số tờ báo và một số nhà báo chạy theo những lợi ích tầm thường tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị khuếch đại, xuyên tạc chống phá. Đây là những “rào cản” không nhỏ cần phải khắc phục trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của báo chí.

Có thể nói trước những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, của quá trình toàn cầu hóa, một số cơ quan báo chí có xu hướng thương mại hóa, chạy theo lợi nhuận, đề cao vật chất, rời xa tôn chỉ, mục tiêu, sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Một số cơ quan báo chí còn thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng, văn hóa, có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, thậm chí đu bám theo trào lưu phê phán thiếu cơ sở, thiếu tinh thần xây dựng.

Cụ thể, ngày 22/10/2021, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Tạp chí Tri thức xanh là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí in trong 4 tháng và gần 100 triệu đồng với 4 vi phạm. Trong đó có vi phạm do thực hiện không đúng quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí và thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích gây ảnh hưởng nghiêm trọng…

Trong tháng 2/2022, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí điện tử Môi trường xây dựng với tổng số tiền phạt 100 triệu đồng do 2 hành vi vi phạm: Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng, vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Luật Báo chí năm 2016; đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND phường Ngọc Thụy, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 9 Luật Báo chí năm 2016.

Đó chỉ là hai trong số các vi phạm của các cơ quan báo chí thời gian qua đã bị các cơ quan chức năng xử phạt vì những vi phạm trong quá trình hoạt động. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ đầu năm 2018 đến năm 2020, Bộ đã ban hành 56 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng, trong đó tước quyền sử dụng có thời hạn đối với 3 cơ quan báo chí; thu hồi 10 thẻ nhà báo do có sai phạm, thông tin sai sự thật và thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích trong giấy phép hoạt động báo chí”. Năm 2021 đã xử phạt 20 cơ quan báo chí với tổng số tiền trên 780 triệu đồng; 11 trường hợp vi phạm quy định thông tin điện tử với tổng số tiền gần 468 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí đối với 1 cơ quan báo chí và thu hồi thẻ nhà báo của 3 trường hợp do có sai phạm nghiêm trọng.

 

Không chỉ là những vi phạm bị xử phạt nêu trên, nền báo chí cách mạng vẫn còn một số những tồn tại làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch, phản động dựa vào để công kích Đảng, bôi xấu chế độ. Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, còn một số phóng viên dao động về lập trường tư tưởng do chưa được đào tạo bài bản, thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp, đề cao danh vị, đồng tiền và vốn sống; có trường hợp bị một số thế lực xấu dụ dỗ, lôi kéo, nên đã có những bài viết vi phạm đạo đức, pháp luật; gây khó dễ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Cùng với đó là tình trạng phóng viên tham gia mạng xã hội có những phát biểu, bài viết về một số vấn đề nóng, vụ việc tiêu cực trái quan điểm chỉ đạo, có xu hướng kích động, gây rối nhiễu dư luận… 

Chưa hết, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên của một số cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, vượt quá chức năng, nhiệm vụ được giao, gây phiền hà cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước...; có trường hợp cấu kết với một số đối tượng xấu nhằm sách nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp, cơ quan, ép ký hợp đồng quảng cáo, đăng tải tin, bài thiên lệch quá nhiều vào mặt trái…

Cùng với những vi phạm lớn nêu trên thì nền báo chí cách mạng cũng còn nhiều những bất cập trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được các đồng chí lãnh đạo, quản lý báo chí nêu ra. Đó là các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng và Nhà nước ta về số lượng chưa nhiều, chưa sâu, nội dung chưa phong phú, đa dạng.
 

Trao đổi với chúng tôi, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn cho rằng, không chỉ xa rời tôn chỉ, mục đích, một số cơ quan báo chí còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa thật sự tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình thực tiễn, nhất là trong những sự kiện “nóng” hoặc những vấn đề “nhạy cảm”. Trên phương diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của báo chí nói chung và trên mặt trận chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch nói riêng, vẫn còn không ít các cơ quan báo chí còn chưa thực sự chủ động, nhạy bén, sắc sảo trong đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Thậm chí một số tờ báo có lượng độc giả cao nhưng cũng không chú trọng nhiều đến mảng thông tin phản bác, định hướng mà chạy theo xu hướng, nhu cầu độc giả tầm thường. Chưa có nhiều tác phẩm báo chí có chiều sâu về lý luận và thực tiễn để đấu tranh trực diện với những luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch. Vì thế, ở một số sự kiện, tính định hướng và sức lan tỏa từ các báo và tạp chí chưa cao.

 

Từ thực tiễn của địa phương, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang thẳng thắn nhìn nhận từ các cơ quan báo chí của tỉnh Bắc Giang cho thấy, sức thuyết phục của các bài viết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch nhìn chung chưa cao; chưa có những tác phẩm chất lượng cao, những ngòi bút sắc bén; chủ yếu là khai thác, đăng phát lại từ một số cơ quan báo chí lớn của Trung ương. Trong khi đó, một số chính sách của Nhà nước chưa hoàn thiện, còn bất cập; một số cán bộ, đảng viên mắc sai phạm nghiêm trọng; còn có những doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng kẽ hở của luật pháp để kiếm lợi bất minh..., để các thế lực thù địch lợi dụng công kích, bôi nhọ, khiến công chúng mất cảnh giác, sẵn sàng tiếp nhận. Điều này gây rất nhiều khó khăn đối với cơ quan báo chí trong định hướng dư luận. Một số lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền cơ sở để khoét sâu phân tích, bình luận theo hướng không xây dựng... đã phần nào gây ảnh hưởng tâm lý tiêu cực to lớn đến đông đảo công chúng, làm giảm niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước và chế độ…

Chưa hết, TS Văn Thị Thanh Mai, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo cũng cho rằng, nhìn thẳng vào thực tế cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng cũng có thể thấy những hạn chế, bất cập trong việc chủ động phòng và chống thông tin xấu, độc theo nhiều cấp độ, nhiều tầng nấc; trong việc phát huy thế mạnh của các cơ quan báo chí khi tham gia tác chiến như: còn chưa nhanh nhạy, thiếu chủ động, chưa kiên quyết, phản ứng chậm và không kịp thời trước các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó là chất lượng của các tuyến tin, bài, video, phóng sự, chuyên luận… chưa cao; phương pháp bảo vệ và đấu tranh nhiều khi còn thiếu khoa học, giản đơn; lập luận chưa mạch lạc, khúc chiết… Cũng còn thiếu sự kết hợp đấu tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các chuyên trang, chuyên mục của từng cơ quan báo chí cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí với nhau theo một kịch bản chặt chẽ, được tổ chức thành chiến dịch thống nhất, đa dạng, rộng rãi, sâu sắc, để tăng tính hiệu quả và sức lan tỏa…

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho rằng, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đòi hỏi người làm báo phải am hiểu và nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhưng đáng buồn hiện nay, có một bộ phận những người làm báo chưa tích cực học tập lý luận chính trị, chưa trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, ngại va chạm thực tiễn, né tránh những vấn đề gai góc. Một số nhà báo đưa tin thiếu sự kiểm chứng, chạy theo tâm lý nhất thời của đám đông; vội vàng, cẩu thả trong cách giật tít, câu view, câu like, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt, gây bức xúc dư luận, làm tổn hại đến uy tín, danh dự, hình ảnh của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch chống phá.

Ở góc nhìn quản lý, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cũng lưu ý về thực trạng một số cơ quan chủ quản chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình; chưa nắm chắc các quy định để chỉ đạo, định hướng, quản lý cơ quan báo chí trực thuộc; chưa coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chưa làm tốt công tác tư tưởng dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp trong cơ quan báo chí; vẫn để xảy ra tình trạng cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; không kiểm tra, giám sát sinh hoạt Đảng, cá biệt có cơ quan chủ quản can thiệp trái quy định vào hoạt động của cơ quan báo chí...

Sức mạnh của báo chí là ở thông tin, chính vì lẽ đó mà có nhà báo lợi dụng sức mạnh của truyền thông để “lộ, lọt” những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước. Một số nhà báo do nhận thức chính trị hạn chế nên khai thác, xử lý thông tin không phù hợp, khoét sâu vào những vấn đề còn đang gây tranh cãi, không lường hết được phản ứng của dư luận, công chúng, để xảy ra những cuộc “khủng hoảng truyền thông”, đẩy câu chuyện, sự kiện đi quá xa so với mục tiêu, ý định ban đầu, nhất là trên diễn đàn không gian mạng xã hội, tạo cớ cho kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

 

Những hạn chế, bất cập trên là những rào cản, ảnh hưởng lớn đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Đây cũng là những vấn đề cần được nhận diện đầy đủ để có biện pháp, phương hướng xử lý, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

Phát huy truyền thống gần một thế kỷ trưởng thành, phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, để đảm đương tốt vai trò, sứ mệnh tiên phong, dẫn đường, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, lãnh đạo các cơ quan báo chí khẳng đình: Báo chí cách mạng phát huy mạnh mẽ sự nghiệp “phò chính, trừ tà”, không ngừng đổi mới, sáng tạo để thích ứng với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đang đặt ra.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí nhấn mạnh rằng, bên cạnh việc quan tâm, tạo điều kiện về môi trường làm việc hiện đại, năng động, bảo đảm cho các hoạt động báo chí diễn ra thuận lợi thì trong bối cảnh hiện nay, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả, nâng cao tính chiến đấu và sức thuyết phục của thông tin, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng cần chủ động hơn trong việc phân tích, dự báo tình hình, chỉ đạo nhạy bén, kịp thời để cơ quan báo chí phản ứng nhanh nhạy, làm chủ thông tin trên mặt trận đấu tranh với thông tin, quan điểm sai trái, mang tính vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, việc cung cấp cho báo chí các thông tin và luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cần được thực hiện bài bản hơn, thường xuyên hơn, như cung cấp thông tin định kỳ hằng tháng và đột xuất, để báo chí thuận lợi hơn trong tuyên truyền. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp đi ngược lại tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, xâm phạm và làm ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc; đến uy tín, hình ảnh của Đảng, của các cơ quan, đoàn thể.

Theo Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến, cần tìm ra các giải pháp nêu cao tính Đảng, tính chiến đấu của các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vấn đề chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí nhằm đảm bảo nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định đến “tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu”, trong hoạt động báo chí. “Đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu. Cấp ủy đảng trong cơ quan báo chí là hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ đảng viên, biên tập viên, phóng viên… thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” – Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến đề xuất.

Mặt khác, phải làm cho mỗi nhà báo thể hiện rõ trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”. Nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Là một trong những cơ quan báo chí làm tốt việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) Đỗ Phú Thọ cho rằng, phải chủ động xây dựng lực lượng mũi nhọn xung kích, tinh nhuệ trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy vai trò chủ động của nhóm phóng viên viết về mảng đề tài này trong tòa soạn và phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên gồm các nhà lý luận, nhà khoa học trong và ngoài quân đội nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả các bài viết đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc tổ chức bản thảo, biên tập, đăng tải các bài viết về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bảo đảm chặt chẽ, chính xác, không để xảy ra sai sót về chính trị. Quá trình chuẩn bị tư liệu cần công phu, đầy đủ, lấy từ các nguồn thông tin chính thống từ các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền và các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa có tên tuổi, đủ độ tin cậy…

“Đặc biệt, để sáng tạo tác phẩm báo chí đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần chú ý 10 chữ T là “thông tin”, “tập thể”, “thận trọng”, “tỉnh táo” và “thẳng thắn” và 4 chữ Đ là “Đảng” (phải nắm chắc, hiểu sâu, bám sát nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng), “đúng” (không được viết sai vì sẽ tác dụng ngược), “đủ” (viết vừa đủ, không lan man) và “đánh” (phải đánh thẳng vào những quan điểm sai trái, phản động)” – đồng chí Đỗ Phú Thọ nêu rõ.

Từ thực tiễn hoạt động của mình, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn nhấn mạnh, trong cuộc đấu tranh về mặt tư tưởng, các tòa soạn phải chủ động khắc phục được tình trạng “điểm trắng”, “vùng trắng” về thông tin; triệt tiêu khả năng, cơ hội chiếm lĩnh cạnh tranh của các thông tin độc hại ngoài luồng đối với các thông tin chính thống của báo chí trong nước. Đây là phương thức hữu hiệu nhất ngăn chặn, đẩy lùi một cách chủ động các thông tin sai trái của kẻ thù.

Đặc biệt, các tòa soạn báo phải tổ chức thông tin tốt, thực hiện vai trò “nhạc trưởng” chỉ đạo, gợi ý, hướng dẫn, lên kế hoạch, tổ chức tuyến thông tin sao cho hiệu quả, phù hợp nhất trong điều kiện cụ thể về nhân lực, vật lực và yêu cầu đòi hỏi khách quan của cuộc sống, của việc thực hiện nhiệm vụ ở mỗi tòa soạn. Việc tổ chức thông tin cũng giúp cho dòng chảy thông tin của các cơ quan báo chí được liên tục, không đi chệch “đường ray”, không bỏ sót, bỏ lọt sự kiện và cũng hạn chế được tình trạng “đánh với, đuổi theo” sự kiện, làm ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng thông tin.

Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn cũng nhấn mạnh đến yếu tố linh hoạt, đảm bảo cho hệ thống báo chí điện tử khắc phục tính máy móc, kém hiệu quả trong việc sử dụng sức mạnh của công luận đấu tranh chống các luận điệu sai trái; ứng phó thành công với các thủ đoạn của các thế lực thù địch… Do đó, “cần quan tâm đến liều lượng, tính toán thời điểm một cách hợp lý. Bởi mọi sự máy móc, cực đoan, thiếu nhạy cảm, thiếu sự nhìn nhận biện chứng trong đấu tranh sẽ không mang lại hiệu quả, thiếu tính thuyết phục, mà còn bỏ lỡ cơ hội thuyết phục, tranh thủ, lôi kéo, thức tỉnh đối tượng, nhất là những người vốn chỉ bị kích động, lừa gạt, lợi dụng, nhận thức được lẽ phải, từ đó từ bỏ những hoạt động sai trái của mình” – Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus hiến kế.

Lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí cũng cho rằng, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch cần xác định rõ mục tiêu cần bảo vệ, cần đấu tranh, đặc biệt là nhận diện rõ bản chất các chiêu trò của các thế lực thù địch để từ đó đề ra đối sách phù hợp. Trong tuyên truyền cần thực hiện tốt hai nhiệm vụ “xây” và “chống”. Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng các vệt tin, bài khẳng định sự đúng đắn, tính cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng, cần tăng tính thuyết phục trong các chương trình đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đại diện cho Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thời sự Bùi Hồng Phúc cho rằng, song song với việc đấu tranh trực diện với những thông tin xấu độc, cần luôn bảo đảm dòng thông tin tích cực là dòng thông tin chủ lưu trên báo, đài, góp phần tạo một  “tâm trạng xã hội” tích cực, củng cố niềm tin trong nhân dân vào các chủ trương và quyết sách của Đảng và Nhà nước. Đây chính là nền tảng vững chắc cho việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chống lại thông tin xấu độc. “Việc các cơ quan Đảng, Nhà nước chủ động, nhanh nhạy, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí là cơ sở hết sức quan trọng để báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc. Vì thông tin chính thống được đưa kịp thời, minh bạch chính là cách hiệu quả nhất để đẩy lùi thông tin xấu độc”- đồng chí Bùi Hồng Phúc nói.

Cùng quan điểm với Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển cũng nhấn mạnh, bên cạnh công tác đấu tranh nhận diện các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, báo chí cũng cần coi trọng việc lan tỏa những nhân tố tích cực, những mô hình hiệu quả, việc làm tốt đẹp, biểu dương người tốt, việc tốt để khơi dậy sức mạnh của Nhân dân, bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính. Bên cạnh đó, cần lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân, trở thành diễn đàn để Nhân dân tham gia trực tiếp vào các công việc của đất nước, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Là một tờ báo dành cho giới trẻ, đại diện báo Thanh niên cũng cho rằng, phải thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương người tốt việc tốt, đề cao những giá trị tốt đẹp, thành quả đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ động nêu ý kiến phản biện trước những nội dung còn bất cập, hạn chế, thiếu sót trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện ở các khâu, phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và hướng khắc phục để Nhân dân, bạn đọc chủ động nắm bắt thông tin, không bị lợi dụng, lôi kéo theo ý đồ tiêu cực của các thế lực thù địch.

 

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác nội dung, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng internet và mạng xã hội, kịp thời phản ánh chính xác, đầy đủ các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh, chính trị, xã hội, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... mà dư luận đang quan tâm, góp phần định hướng tốt dư luận, phản bác lại những thông tin sai sự thật, vu khống của các thế lực thù địch, cố tình xuyên tạc, lợi dụng các sai sót trong quản lý để kích động, chống phá, làm giảm uy tín của Đảng, gây khó khăn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Rất nhiều các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí khẳng định với chúng tôi rằng, để sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của các cơ quan báo chí thành công, thì có một yếu tố khác chiếm một vai trò rất quan trọng. Đó chính là bản thân mỗi nhà báo. Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho rằng, mỗi nhà báo hoàn thành tốt trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, mỗi nhà báo phải không ngừng nỗ lực học tập chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực học tập kinh nghiệm làm báo của các thế hệ đi trước và kinh nghiệm của các nền báo chí hiện đại trên thế giới.

 

Cùng với đó, phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những diễn biến, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội - văn hóa ở trong và ngoài nước để có những thông tin chính xác, kịp thời, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Mặt khác phải thâm nhập thực tiễn, lắng nghe Nhân dân, dựa vào sức mạnh của Nhân dân để khai thác thông tin, đưa những thông tin hữu ích đến với công chúng báo chí. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, mỗi nhà báo cần trang bị cho mình những kiến thức, nền tảng văn hóa sâu rộng, có năng lực ngoại ngữ, kỹ năng xử lý và làm chủ công nghệ; tỉnh táo trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của thế lực phản động để có phương thức đấu tranh, phản bác hiệu quả.../.

 

Để làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngoài vai trò quan trọng, nòng cốt của các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí thì vai trò quản lý, định hướng của các cơ quan chủ quan đóng vai trò không nhỏ. Trong đó, các cơ quan chủ quản phải xác định “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, lâu dài.

 

Hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận trước những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các cơ quan báo chí thời gian qua đã góp phần giữ vững định hướng tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Kết quả này có được là sự tổng hợp các biện pháp của các cơ quan báo chí đến các cơ quan quản lý.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, trong những năm qua, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tỉnh Hải Dương đã tăng cường việc quản lý báo chí, định hướng tuên truyền, động viên, khích lệ báo chí vào cuộc để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch về nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Trước những sự kiện, vụ việc nổi cộm phát sinh trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương thường xuyên chủ động cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho báo chí đồng loạt đưa tin, viết bài phản ánh đúng bản chất sự việc; đồng thời vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc, kích động phá hoại an ninh trật tự, kinh tế xã hội, khối đại đoàn kết của Nhân dân...

Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, phát hiện các bài viết vu khống, bịa đặt, thông tin sai trái, phản động, thù địch và các vụ việc phức tạp trên địa bàn. Từ đó đăng tải các bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch và để định hướng dư luận.

Chưa hết, tại các cuộc giao ban báo chí hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mời các cơ quan chức năng đến cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là liên quan đến một số sự việc phức tạp, nhạy cảm. Đồng thời thu thập thông tin, viết tin, bài, xây dựng phóng sự phản bác, vạch trần các luận điệu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình"… Sau khi các bài viết được đăng tải trên các báo, đài, trang Fanpage của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo toàn bộ hệ thống 35 từ tỉnh đến cơ sở vào like, chia sẻ các bài viết đó, đồng thời comment phản bác lại những tư tưởng cực đoan, phản động trong hệ thống các trang mạng xã hội facebook, fanpage, website của các thành viên... để tạo sức lan tỏa trên cộng đồng mạng. 

 

Tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Đoàn Cần, Phó trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí, Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi, khi có các vấn đề, hiện tượng các thế lực thù địch phản động xuyên tạc, kích động, nếu các cơ quan báo chí của tỉnh nhanh chóng có những bài mang tính định hướng phân tích sâu, rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ ra những âm mưu xuyên tạc, kích động, gây rối thì các vấn đề sẽ được giải quyết rất nhanh chóng. Ngược lại nếu không có những bài báo có tính định hướng phân tích sâu tình hình sẽ trở nên phức tạp.

Từ thực tế này, đồng chí Cần cho rằng, phải tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí và các tầng lớp Nhân dân về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên tuyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trong phát triển kinh tế - xã hội. Hơn nữa để người dân hiểu rõ hơn, sâu hơn những thành tựu mà chính quyền địa phương, Đảng, Nhà nước đã làm được, cần mở rộng các hình thức họp báo, họp cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện cho Nhân dân được tiếp cận với đại diện các cơ quan báo chí tại các khu dân cư.

Mặt khác, phải thường xuyên thực hiện công tác tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong qúa trình thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, sự phối kết hợp của các cơ quan tham gia quản lý báo chí. Trước những sự kiện, những vấn đề được dư luận quan tâm, các cơ quan báo chí Trung ương đến địa phương vào cuộc phản ánh, phân tích nhiều chiều. Đặc biệt phải có thông tin chính thống từ các cơ quan quản lý để xác minh, đồng thời kịp thời định hướng dư luận…

Từ kinh nghiệm quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh, cả đồng chí Nguyễn Quang Phúc và Nguyễn Đoàn Cần đều khẳng định, để báo chí phát huy vai trò trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các cơ quan báo chí gắn kết chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Kịp thời nắm bắt hoạt động của các tôn giáo, không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

Các đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến việc các cơ quan báo chí cần tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để thúc đẩy năng lực của báo chí trong việc thông tin nhanh nhạy, đa chiều, thiết thực tới công chúng. Tăng tính định hướng thông tin trong các hoạt động tương tác với người đọc thông qua các ứng dụng của mạng xã hội, đưa sản phẩm báo chí vào mạng xã hội để độc giả tiếp cận.

Những năm qua, trong dòng chảy chung, các cơ quan báo chí và những người làm báo trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng luôn làm tốt công tác của mình trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch. Kết quả này có được, theo đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, là do Hải Phòng đã chỉ đạo tập trung thực hiện 4 giải pháp chủ yếu.

Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo đã tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, cả về tổ chức, nội dung và phương thức đấu tranh thực hiện triệt để phương châm: “Chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả” và nhất quán quan điểm chỉ đạo là sự kết hợp giữa xây và chống, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực”. Điều này có nghĩa là nội dung thông tin, tuyên truyền tích cực phải là dòng thông tin “chủ lưu”...

 

Tương tự Hải Phòng, Hà Nội cũng là một trong những tỉnh, thành phố làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, kết quả này có được là do thành phố xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chú trọng chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và Thành phố về lĩnh vực này, trọng tâm thời gian qua là thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt là quan tâm tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Thành phố đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí trên địa bàn. Quán triệt và nhất quán nguyên tắc hoạt động báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. “Thông tin trên báo chí Hà Nội phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng. Có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong Nhân dân. Kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; không để xảy ra tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc khác” – đồng chí Bùi Huyền Mai nêu rõ.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cũng cho biết thêm, từ thực tiễn công tác chỉ đạo, định hướng báo chí của thành phố Hà Nội trong những năm qua cho thấy, để phát huy, làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, báo chí phải thực hiện tốt cả 2 phương diện là tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, phản bác, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Vì vậy, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo báo chí Hà Nội bám sát các sự kiện, sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Thành phố trong đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, sai lệch và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị để thực hiện tốt công tác này.

Còn nữa, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan theo dõi tình hình thông tin trên mạng xã hội, mạng internet, chỉ đạo báo chí bám sát các sự kiện, nắm bắt thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để có các tin, bài đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc và cung cấp thông tin chính xác, góp phần định hướng dư luận. Qua đó nâng cao nhận thức, khả năng “tự đề kháng” của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những thông tin sai trái, xuyên tạc không đúng sự thật và các hoạt động thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

Điểm nhấn không thể không nói tới nữa là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thường xuyên chỉ đạo thực hiện các biện pháp một cách linh hoạt, hiệu quả bằng các hình thức khác nhau, như: Chỉ đạo trực tiếp tại các Hội nghị giao ban công tác báo chí hằng tháng, thông qua văn bản định hướng báo chí tuyên truyền hằng tuần; chỉ đạo, định hướng nhanh qua điện thoại, trên nhóm zalo; qua quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội… Những biện pháp đó giúp các cơ quan báo chí cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên, chính xác và đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hạn chế thấp nhất “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải A cho các tác giả cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải A cho các tác giả cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Có thể nói để phát huy vai trò của báo chí trong việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan quản lý báo chí đã có những cách làm riêng. Song tựu chung lại, đó là sự nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự chủ động vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, chính thống cho cơ quan báo chí. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan báo chí có các bài báo mang tính “phát ngôn”, cung cấp thông tin nhằm ổn định tư tưởng, định hướng dư luận; không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyện tạc, nói xấu, kích động Nhân dân./.

Muốn đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, trước hết, báo chí phải bám sát tôn chỉ, mục đích của mình. Trong đó, phải xác định nhiệm vụ hàng đầu của báo chí cách mạng là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Mỗi cơ quan báo chí phải là một “pháo đài” chính trị; mỗi nhà báo là một “chiến sỹ” trên mặt trận tư tưởng…

Trong bài viết với nhan đề: “Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, người làm báo hiện nay có nhiều lợi thế, nhất là trong khai thác thông tin, chỉ vài phút vào Internet là có thể biết cả thế giới có việc gì đang diễn ra; do sự phát triển của các loại hình báo chí mà chúng ta có thể lựa chọn sử dụng bất kỳ một sản phẩm báo chí nào. Điều ấy trong thời kỳ kháng chiến trước đây không thể nào có được. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển về quy mô, tính chất, mang nhiều tiện ích đến cho người đọc, người xem, người nghe, thì lòng tin vào báo chí cũng có mặt đang bị giảm sút đáng lo ngại. Đó là do không ít thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay thiếu trung thực, phiến diện một chiều, thậm chí là xuyên tạc, sai sự thật.

Sự bùng nổ thông tin, phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi các báo phải cạnh tranh. Cạnh tranh là để phát triển, để thu hút bạn đọc; đó phải là sự cạnh tranh lành mạnh bằng việc đưa tin nhanh nhất, chính xác, trung thực, khách quan và hấp dẫn nhất, chứ không phải bằng những thủ thuật giật gân, câu khách rẻ tiền.

Muốn thế, người làm báo phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, đi sâu vào cuộc sống, lăn lộn trong thực tiễn để tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh hiện thực cuộc sống bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình.

 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Báo chí không chỉ thuần túy đưa thông tin mà phải có phân tích, bình luận, có định hướng để giúp người đọc, người xem, người nghe hiểu rõ cái đúng, cái sai, qua đó giúp mọi người biết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng, làm theo cái tốt, cái đẹp, biết ghét thói hư tật xấu và hướng tới những giá trị nhân văn cao cả, vì cuộc sống bình yên, tốt đẹp của mọi người, mọi nhà và cả xã hội.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, nhà báo cách mạng lại càng phải có bản lĩnh cách mạng, giữ vững vai trò định hướng thông tin, đồng thời đáp ứng tốt nhất quyền thông tin của các tầng lớp nhân dân. “Nói cách khác, nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân; là tinh thần tự đổi mới, tự hoàn thiện chính bản thân mình” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển và quản lý báo chí, bảo đảm nguyên tắc: Báo chí luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế phát triển chung hiện nay. Báo chí phải là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng.

Tổng Bí thư nêu rõ, cũng cần nhắc lại rằng, báo chí là công cụ đấu tranh xã hội, đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp. Báo chí cách mạng không chỉ là phương tiện thông tin thuần túy, càng không phải là công cụ giải trí đơn thuần, mà nó có chức năng tuyên truyền, cổ động, tập hợp và tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng, giáo dục và hướng dẫn hành động của các tầng lớp xã hội.

“Cho nên chúng ta không thể mơ hồ. Không mơ hồ trước hết về bản chất, chức năng của báo chí, để từ đó xác định rõ chỗ đứng, góc nhìn và cách nhìn của mình trong việc thu nhận thông tin, phân tích thông tin và công bố thông tin” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Phân tích rõ mục đích của thông tin, Tổng Bí thư cho rằng: Ai cũng nói là báo chí phải thông tin đúng sự thật, phải khách quan. Nhưng sự thật đó là sự thật nào? Sự thật nhìn dưới góc độ nào? Động cơ dụng ý nói ra để làm gì? Có lợi cho ai và có hại cho ai? Nói ra để xây dựng hay để phá hoại?... Đây là vấn đề mấu chốt, cực kỳ quan trọng và quyết định.

Tổng Bí thư nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của Đảng ta, dân tộc ta, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, đã nhiều lần khẳng định: Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa; cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Như vậy, trách nhiệm của báo chí thật hết sức nặng nề và vẻ vang…

 

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nêu rõ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Báo chí phải tiếp tục đổi mới mình, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội. Mỗi người làm báo phải “nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng”.

 

Trên cơ sở đó thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh người làm báo cách mạng; tích cực tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đề cao tính tư tưởng, tính văn hóa, tính giáo dục trong từng sản phẩm báo chí. Kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực. Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, tôn trọng sự thật, trách nhiệm xã hội cao, không để tiêu cực chi phối, không để tình cảm cá nhân lấn át, mất đi tính khách quan, trung thực của mỗi tác phẩm báo chí. Khoa học-công nghệ dù phát triển, tạo thuận lợi cho nhà báo tác nghiệp như thế nào, cũng không thể thay thế được trái tim, khối óc, ý chí, bản lĩnh, tính nhân văn của người làm báo. Đồng thời, kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng phản ánh thông tin thiếu khách quan, trung thực; sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận người làm báo, cùng những sai sót về tư tưởng chính trị, lịch sử trong ấn phẩm, ảnh hưởng tới niềm tin, gây tâm lý băn khoăn, hoài nghi về đội ngũ người làm báo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với các nhà báo và các tác giả đoạt giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với các nhà báo và các tác giả đoạt giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là lực lượng tuyến đầu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, nội dung thông tin bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội; đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, thời gian tới, báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các thông tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là cần tiếp thu, đổi mới các hình thức tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021 - Ảnh: Phạm Cường
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021 - Ảnh: Phạm Cường 

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cần nâng cao chất lượng và đa dạng hơn nữa cả nội dung và hình thức chuyên trang, chuyên mục và áp dụng các tiện ích đa phương tiện để chuyển tải hấp dẫn nội dung tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII. Tập trung khẳng định những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thành tựu đổi mới. Đó là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, trong đó đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả đồng bộ của ngành Tuyên giáo và các cơ quan chức năng, tạo thành thế trận ngày càng hoàn thiện; hệ thống các cơ quan thông tấn, báo chí là lực lượng tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên cả ba phương diện: nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý.

Vì vậy mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thế hệ trẻ có sức “đề kháng”, sức “miễn dịch” tốt trước các thông tin xấu độc, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí phải chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, xác định âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch. Sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm, dự báo sát, đúng tình hình trong nước, khu vực và thế giới có tác động trực tiếp tới Việt Nam; tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời cho báo chí, góp phần định hướng dư luận. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, trang thông tin điện tử và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên internet, mạng xã hội.

Cùng với đó cần thực hiện tốt phương châm tăng cường tuyên truyền lan tỏa thông tin chính thống, “nhân cái đẹp để dẹp cái xấu”, đẩy lùi tiêu cực, lấn át các thông tin xấu độc. Bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính tên mặt báo.

Bên cạnh đó, cần tạo diễn đàn trao đổi để đảng viên và Nhân dân tham gia trực tiếp vào các công việc của đất nước, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Đặc biệt là dành thời lượng tuyên truyền, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và hệ thống chính trị xã hội; tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

“Mỗi cơ quan báo chí cần xác định đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của tòa soạn” – đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh./. 

Tác phẩm đoạt giải khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất