Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Thưa các đồng chí đại biểu và các nhà báo,

Hôm nay, tôi rất phấn khởi cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VI - một hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chào mừng 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các tập thể, cá nhân đoạt Giải và các nhà báo cả nước lời chào nồng nhiệt nhất.

Thưa các đồng chí,

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng của Đảng và đất nước: tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; năm 2021 cũng là năm đại dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng hết sức tiêu cực, gây hậu quả rất nặng nề đến tất cả mọi mặt của đời sống xã hội và sức khỏe nhân dân… Trước tình hình đó, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều quyết sách hiệu quả vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; quyết định nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về những điều đảng viên không được làm; các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Cùng với bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các bài phát biểu quan trọng chỉ đạo, định hướng quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực.

Thực tiễn phong phú, sinh động đó của đời sống chính trị - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là chất liệu quý, là nguồn cảm hứng lớn lao để những người làm báo sáng tạo nên những tác phẩm có chất lượng về đề tài xây dựng Đảng; mang đến cho Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI một mùa bội thu, với nhiều tác phẩm hay viết về Đảng ta và công tác xây dựng Đảng.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta vui mừng nhận thấy, Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI đã có nhiều đổi mới, mở rộng phạm vi và quy mô; công tác chỉ đạo sát sao, cụ thể. Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tham gia với nhiều cách làm sáng tạo, trách nhiệm cao; nhiều tỉnh, thành ủy đã tổ chức riêng Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh. Giải lần này không chỉ có số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất so với tất cả các mùa giải trước, mà chất lượng các tác phẩm cũng ngày càng nâng cao, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát các sự kiện, vấn đề của công tác xây dựng Đảng, thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới, khó, bức thiết đang đặt ra. Nội dung về công tác xây dựng Đảng rõ hơn và sâu sắc hơn; các tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức; thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của những người làm báo với Ðảng, với đất nước.

Ẩn sâu trong mỗi tác phẩm báo chí là sự dấn thân, không quản hiểm nguy của nhiều nhà báo xung phong lên tuyến đầu chống dịch; là sự lăn lộn, hòa mình vào thực tiễn để tìm tòi, phát hiện những vấn đề bức thiết cuộc sống đang đặt ra; kịp thời phản ánh những cấp ủy, tổ chức đảng, những tấm gương đảng viên tiêu biểu; tổng kết thực tiễn để làm sáng rõ hơn những vấn đề lý luận; là sự dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch… Điều đó cho thấy, càng trong khó khăn, thử thách, những người làm báo cách mạng càng thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, luôn tìm tòi sáng tạo, nâng cao sức thuyết phục của tác phẩm báo chí về đề tài xây dựng Đảng, khẳng định sự trưởng thành nghề nghiệp của những người làm báo.

Các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng đã góp phần giúp cho đông đảo nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Đảng ta và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về những thành tựu đất nước giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; những quyết sách quan trọng, kịp thời của Đảng trong xử lý, giải quyết những vấn đề của đất nước và cuộc sống; thấy rõ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong trong thời điểm đất nước khó khăn trước đại dịch Covid-19, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Đồng thời, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu thấy được yêu cầu và trách nhiệm ngày càng cao của mình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng của mỗi địa phương, đơn vị.

Nhân buổi lễ trọng thể này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của báo chí cả nước đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua; biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VI. Xin nhiệt liệt chúc mừng các tác giả đã đoạt Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của giải báo chí về xây dựng Đảng lần này.

Thưa các đồng chí,

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhu cầu tự thân của một đảng mác-xít chân chính, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, uy tín lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ các biểu hiện suy thoái, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng. Đại hội XIII của Đảng xác định: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”[1]. Năm 2022, cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đây là năm công tác xây dựng Đảng sẽ phải tập trung triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng của Đảng, nhất là Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận 21; Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch… Chúng ta phải quyết tâm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên mức độ cao hơn; xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái gắn liền với kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân suy thoái, tham nhũng, tiêu cực.

Đóng góp vào sự thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn có vai trò quan trọng của báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng, trực tiếp là báo chí viết về công tác xây dựng Đảng. Yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của nền báo chí hiện đại đòi hỏi tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng phải tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện. Công chúng báo chí mong muốn ngày càng có nhiều hơn những cây bút, những tác phẩm thực sự xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng; có nhiều tác phẩm giàu tính chiến đấu, tính xây dựng cao, tính phản biện khoa học và thuyết phục; đấu tranh không khoan nhượng với những thói hư, tật xấu, tiêu cực, lạc hậu. Sứ mệnh của người làm báo cách mạng và tác phẩm báo chí về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không chỉ dừng lại ở việc phản ánh, mô tả, mà còn tham dự sâu sắc, hiệu quả, trách nhiệm hơn vào giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng giá trị, phản biện xã hội, truyền thông chính sách, đấu tranh sắc bén với các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng và góp phần cải tạo xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Viết về xây dựng Đảng là công việc khó, nhưng cũng là mảng đề tài đầy sức hấp dẫn, là không gian cho những tìm tòi, khám phá, lao động sáng tạo. Để một tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng có giá trị, hấp dẫn, người viết phải am hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng ta, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải gắn bó máu thịt với nhân dân, với thực tiễn đời sống, với hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; thấu hiểu những mong đợi thiết tha của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Viết về xây dựng Đảng phải kiên trì, bền bỉ; phải xuất phát từ niềm tin và tình yêu đích thực của người viết đối với Đảng; thể hiện tầm trí tuệ, đạo đức, thái độ đúng đắn, khách quan trước các vấn đề thực tiễn đang diễn ra. Mỗi tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, ngoài phục vụ công tác tuyên truyền, còn góp phần hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị; phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương; đồng thời, đấu tranh, phê phán với những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo; để mỗi cán bộ, đảng viên soi vào đó để phấn đấu, giữ vững bản lĩnh của người cộng sản, làm tấm gương sáng trong công tác và cuộc sống đời thường.

Bác Hồ - một nhà báo cách mạng vĩ đại đã dạy “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”[2]. Mỗi nhà báo hãy nhớ lời dạy của Bác để phấn đấu, làm kim chỉ nam cho hành động của mình. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà báo tác nghiệp tại địa phương, đơn vị mình, mà còn cần tiếp thu, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt, đẩy lùi tiêu cực mà báo chí đã nêu và cảnh báo.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đang bước vào mùa Xuân mới với niềm tin và khí thế mới. Đảng ta chuẩn bị bước vào năm thứ 92 với bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, sức chiến đấu được tôi luyện qua các thử thách của lịch sử. Tôi mong rằng, vì sự nghiệp xây dựng Đảng, các cơ quan báo chí, các nhà báo và nhân dân cả nước tích cực tham gia Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VII, góp phần tích cực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần - 2022 sắp đến, xin chúc các đồng chí đại biểu và đội ngũ người làm báo cả nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

----

[1]  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tập I

[2] Phát biểu của Bác Hồ tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất