Bắc Giang: Triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V, năm 2020

Theo đó, đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn các tỉnh, thành phố có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo như: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…

Các tác giả dự thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và các quy định về Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ…

Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh chân thực về công tác xây dựng Đảng trên các mặt trận: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… Các vấn đề trọng tâm về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phản ánh việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Thời gian đăng, phát các tác phẩm báo chí tham dự giải được tính từ ngày 1-11-2019 đến ngày 31-10-2020. Thời hạn cuối cùng Ban Tổ chức giải Trung ương nhận tác phẩm ngày 10-11-2020.

Thông qua việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhằm lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, theo đúng yêu cầu của Giải. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo trong tỉnh cần chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Từ đó, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phát huy vai trò cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí, phóng viên trong quá trình xây dựng các tác phẩm báo chí tham dự giải. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch và thể lệ Giải Búa liềm vàng năm 2020 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả…

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất