Tác phẩm đoạt giải

Nghị quyết về chuyển đổi số - tham vọng hay quyết tâm của Lạng Sơn

 Kỳ 1: Từ một nghị quyết chứa tham vọng lớn

 

 Kỳ 2: Mục tiêu cao đồng thuận lớn

 

Kỳ 3: Đồng thuận cao hiệu quả cao


 

Tác phẩm đoạt giải khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất