Tác phẩm đoạt giải

Đi tìm vị trí cho văn phòng cấp ủy cơ sở

Tác phẩm phát thanh “Đi tìm vị trí cho văn phòng cấp ủy cơ sở”

 

Đại diện nhóm các tác giả đoạt giải Khuyến khích - Giải Búa liềm vàng năm 2022.
Đại diện nhóm các tác giả đoạt giải Khuyến khích - Giải Búa liềm vàng năm 2022.Tác phẩm đoạt giải khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất