Tác phẩm đoạt giải

Đổi mới đánh giá cán bộ: Nhìn từ việc "đặt hàng", giao nhiệm vụ cho người đứng đầu

Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đ/c Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả