Thứ Hai, 13/7/2020
  • Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

    Sáng ngày 19-5-2016, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức công bố, phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn Thể lệ Giải.

1